Mediation

Conflicthantering

Mediation of conflicthantering is de bemiddeling in een conflict met een onafhankelijke partij. Als mediator begeleid ik de partijen zodat ze zelf tot een oplossing komen. Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen zelf graag een oplossing voor het conflict willen.

Ik neem als mediator geen standpunt in, ik bedenk geen oplossingen, ook neem ik geen beslissingen. Dat moeten jullie zelf doen. Als neutrale mediator begeleid ik het proces en help ik de partijen samen het conflict op te lossen. Dat is het verschil met een gang naar een rechter. Die spreekt een oordeel uit. Het voordeel van Mediation is dat je hierdoor vaak geen kostbaar juridisch traject krijgt.

Een mediator luistert en zoekt de verbinding. Ik probeer mensen weer met elkaar te laten praten waardoor we vervolgens kunnen gaan werken aan een oplossing en kijken naar de toekomst. Gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en is er ook een geheimhoudingsplicht. Voor we met een mediation traject starten, moeten alle betrokken partijen een overeenkomst tekenen die onder andere de geheimhouding verzekerd.

Heb je vragen over mediation in jouw specifieke situatie, neem dan contact met mij op.

Zakelijke conflicten

Zakelijke conflicten zijn conflicten tussen bedrijven of tussen een bedrijf en overheid. Maar dit kan ook intern spelen, bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een conflict tussen vennoten of aandeelhouders.

Mediator Arbeidsconflicten

Disfunctioneert een werknemer of is de verhouding met een werknemer niet meer goed? Bij een arbeidsconflict, kan ik als mediator een rol spelen. Bij conflicten spelen emoties vaak een grote rol. Hierdoor wordt er vaak niet goed meer naar elkaar geluisterd en kan de situatie verder escaleren. Emoties kunnen ook voortkomen uit privé situaties en vervolgens leiden tot conflicten in de werksituatie.

Relationele conflicten

Bij relationele conflicten kun je denken aan conflicten die zich binnen gezinnen, of families afspelen. Je kunt hierbij ook denken aan, familieruzies, conflicten over een nalatenschap of conflicten binnen een familiebedrijf. Maar ook aan conflicten binnen verenigingen, stichtingen of kerken.

Met scheidingsmediation kan ik niet helpen. Hier heb ik wel een goed contact voor

Wanneer biedt mediation uitkomst?

Als je beiden een oplossing wilt voor het conflict maar er samen niet uitkomt en een kostbare gang naar de rechtbank wilt voorkomen. Regelmatig worden partijen ook door een rechtbank doorverwezen naar een mediator. Een ander voordeel van conflictbemiddeling is dat er vaak sneller een oplossing is.

Ik ben onpartijdig, ook bij een zakelijk conflict. Ik zit er niet voor de werkgever of de partij die mij in eerste instantie benaderd heeft. Doordat ik een ADR geaccrediteerd mediator ben, ben jij verzekerd van een mediator die aan de vereiste opleiding voldoet, de gedragsregels kent en de juiste procedures volgt. (zie de website van het ADR)

Met mediation help ik zowel bedrijven, stichtingen en verenigingen als particulieren met het oplossen van conflicten of ruzies. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.